W nowy rok weszliśmy z piątą falą COVID - a rządzący ciągle z głową w piasku. „Polski ład” ładnie się zapowiadał. Póki co mamy polski chaos. Jest Pegasus, a jakoby go nie było. A w wirtualnej przestrzeni fruwają „bezpańskie” maile z instrukcjami jak dyskredytować związkowców... Jednak najbardziej frustruje nas inflacja
Rząd zbagatelizował nasze przestrogiW grudniu ubiegłego roku inflacja osiągnęła już 8,6 proc.! Tak wysokiego tempa wzrostu cen nie odnotowano od listopada 2000 r. Wbrew przestrogom OPZZ rząd przez wiele miesięcy bagatelizował narastający problem. A prezes Glapiński opowiadał o nieprzebranych ilościach gotówki i złota w skarbcu Narodowego Banku Polskiego oraz kolejce chętnych do pożyczania pieniędzy od Polski. Mało tego, z zatroskaniem przewidywał możliwą… deflację. To przeświadczenie spowodowało, że przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2022 oparta została na założeniu, że średnioroczna inflacja w roku bieżącym wyniesie 3,3 proc. Już w połowie roku 2021, gdy projektem ustawy budżetowej zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, OPZZ wskazywało, że rząd myli się w swoich szacunkach, zaniżając prognozę inflacji i wystąpiło do rządu o nowelizację budżetu państwa uwzględniającą realną inflację.


Ludzie biednieją
Rachunek za brak przeciwdziałania niekorzystnym trendom płacą obecnie pracownicy. Z badan wynika, że pod koniec 2021 r. ponad 56 proc. gospodarstw domowych odczuło spadek siły nabywczej swoich dochodów. W listopadzie minionego roku ceny transportu wzrosły o 24,1 proc., benzyny o 34,1 proc., utrzymania mieszkania - o 9,5 proc., wywozu śmieci o 16,7 proc., a żywności średnio o 6,3 proc. W pandemii liczba Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji sięgnęła niemal 2 mln osób, w tym 410 tys. dzieci i 312 tys. seniorów. Zasięg skrajnego ubóstwa przekroczył 5 proc. To alarmujące i niechlubne statystyki. Podwyżki cen towarów i usług konsumpcyjnych uderzają bardzo mocno w pracowników państwowej sfery budżetowej, którym rząd zamroził wynagrodzenia, oraz w gospodarstwa emerytów i rencistów, zwłaszcza te jednoosobowe. Ich dochody nie zaspokajają warunków bytowych na poziomie gwarantującym godne życie. Prawie 23 proc. rencistów żyje ze świadczeń na poziomie 900 zł – 1200 zł. Także w przypadku emerytów niemal 19 proc. z nich otrzymuje świadczenia w przedziale od 1800 zł - 2200 zł. Inflacja zmniejsza siłę nabywczą płac, a w przypadku minimalnego wynagrodzenia za prace (3010 zł) praktycznie niweluje cały jego wzrost. Pogłębia problemy ekonomiczne najuboższych i zwiększa rozwarstwienie dochodowe. W styczniu br. inflacja jest wyższa niż nominalny wzrost płacy minimalnej w 2022 r. (7,5 proc.), co oznacza, że jej realna wartość spadła po raz pierwszy od wielu lat. Ostrzegaliśmy rząd przed takim scenariuszem w trakcie ubiegłorocznych negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego. Zaproponowaliśmy wówczas przyjęcie wyższego wskaźnika inflacji i podwyżkę płacy minimalnej o 10,71%. Gdyby rząd założył inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna, zgodnie z ustawą, wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. Naprędce improwizowana i bardzo spóźniona tarcza antyinflacyjna rządu w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje pracownikom wzrost kosztów życia.


Czas na odważne decyzje!
OPZZ sformułowało konkretne, merytoryczne postulaty. W naszej opinii ich realizacja pozwoli oddalić kryzys i poważne napięcia społeczne. Dlatego oczekujemy od rządu:

  • skutecznych programów osłonowych dla rodzin pracowniczych, w pełni niwelujących skutki inflacji;
  • zastosowania realnego wskaźnika inflacji do wzrostu płacy minimalnej;
  • wycofania się rządu z działań blokujących wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej;
  • uwzględnienia wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji wysokości rat kredytów, na budżety gospodarstw domowych;
  • zmiany mechanizmu naliczania wzrostu rent i emerytur opierając go na wskaźniku inflacji zwiększonym o co najmniej 50 proc. (a nie tak jak obecnie o co najmniej 20 proc.) realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym;
  • weryfikacji, jeszcze w tym roku, kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych;
  • weryfikacji co 2 lata, a nie jak obecnie co 3, kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Zasadą ich kształtowania powinien być skumulowany wskaźnik inflacji, jak i coroczna analiza wysokości tych świadczeń w odniesieniu do wartości minimum egzystencji;
  • ustawowego zagwarantowania, by minimalna emerytura nie była niższa niż minimum socjalne. Obecnie świadczenie minimalne jest niższe o 125 zł od minimum socjalnego w jednoosobowych gospodarstwach emeryckich;
  • przyznania, wdowie lub wdowcowi, pobierającemu świadczenie emerytalne dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka.
I najważniejsze: bezwzględnie konieczne jest skorygowanie w ustawie budżetowej poziomu prognozowanej inflacji w 2022 r. 


Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ