OPZZ stanowczo wzywa rząd do skutecznego przeciwdziałania inflacji! Inflacja pożarła już 100 proc. podwyżek płac, które otrzymali w ostatnim czasie pracownicy. Tak się nie da żyć! Protestuj razem z nami! Podpisz petycję STOP DROŻYŹNIE!

Biuro Prasowe OPZZ


Tutaj możesz podpisać petycję STOP DROŻYŹNIE!

Przypominamy, że Narodowy Bank Polski przekonywał cały czas, iż wysoka inflacja jest chwilowa i nie uszczupli wynagrodzeń pracowników. Dziś widać jak rząd i NBP się mylili. Niestety, ta pomyłka ma olbrzymie konsekwencje.

OPZZ od początku prac nad budżetem państwa na 2022 r. wskazywało, że rząd myli się w swoich szacunkach. Proponowało podwyżkę płacy minimalnej o 10,71 proc. Gdyby rząd założył, jak proponowało OPZZ, inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. OPZZ nadal uważa, że nowelizacja budżetu państwa na 2022 r. jest konieczna!

Budżet państwa na 2022 r. został również oparty o nierealistyczny wskaźnik inflacji w wysokości 3,3 proc.! Skutkiem tego było niedoszacowanie podwyżki płacy minimalnej (do 3010 zł) i płac w sferze budżetowej (o 4,4 proc.) oraz rent i emerytur.


OPZZ domaga się od rządu:

-podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

-drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

-nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

-likwidacji stawki WIBOR;

-podjęcia innych działań ograniczających inflację.