Pracowniku czy wiesz dlaczego warto przystąpić do związku zawodowego?

 • Związek zawodowy uchroni Cię przed utratą pracy!
 • Związek zawodowy stanie w Twojej obronie!
 • Pomożemy odzyskać należne Ci świadczenia!
 • Związek zawodowy pilnuje przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad BHP!
 • Pomożemy w sprawach prawnych!
 • Związek zawodowy da Ci wsparcie w awansie!

Czy wiesz o co walczy OPZZ?

 • Walczymy o godną pracę, płace i emerytury negocjując w zakładach pracy, z władzami państwowymi, samorządowymi i w strukturach Unii Europejskiej.
 • Chcemy wyższych wynagrodzeń, rent i emerytur.
 • Chcemy wprowadzenia35 – godzinnego tygodnia pracy i 35 - dniowego urlopu wypoczynkowego.
 • Domagamy się prawa do emerytury po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn, bez względu na wiek.
 • Dążymy do wyrównywania warunków pracy i płacy na terenie całej Unii Europejskiej w myśl zasady „Równa praca równa płaca”.

Jesteśmy skuteczni. Nasze osiągnięcia:

 • uzyskanie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych osób wykonujących pracę na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych;
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia i wyłączenie z niej dodatku stażowego i dodatku za pracę w porze nocnej;
 • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej;
 • zwiększenie zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
 • ograniczenie nieprawidłowości związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych;
 • przywrócenie prawa do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia dla kobiet i 65. - dla mężczyzn;
 • wprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
 • stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych;
 • utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej związku zawodowego dla pracowników migrujących.


Jeżeli Twój związek jest już zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to powinien on wstąpić w szeregi OPZZ.

- Ogólnokrajowy Związek zawodowy lub zrzeszenie związków zawodowych może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę wraz z koniecznymi załącznikami składa się lub przesyła listem poleconym do zespołu organizacji pracy OPZZ.
Skontaktuj się z pracownikami zespołu organizacji pracy OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy.

- Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która nie należy do zrzeszenia związków zawodowych będącego członkiem OPZZ, może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę składa się lub przesyła listem poleconym do  Rady wojewódzkiej OPZZ, właściwej ze względu na siedzibę związku składającego uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. 
Skontaktuj się z pracownikami właściwej rady wojewódzkiej OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocyJeżeli Twój związek jest już zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to powinien on wstąpić w szeregi OPZZ.

- Ogólnokrajowy Związek zawodowy lub zrzeszenie związków zawodowych może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę wraz z koniecznymi załącznikami składa się lub przesyła listem poleconym do zespołu organizacji pracy OPZZ.
Skontaktuj się z pracownikami zespołu organizacji pracy OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy.

- Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która nie należy do zrzeszenia związków zawodowych będącego członkiem OPZZ, może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę składa się lub przesyła listem poleconym do  Rady wojewódzkiej OPZZ, właściwej ze względu na siedzibę związku składającego uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. 
Skontaktuj się z pracownikami właściwej rady wojewódzkiej OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocyPracowniku nie czekaj! Korzystaj ze swoich praw. Stwórz związek zawodowy albo wstąp do niego i zmieniaj swoje miejsce pracy! Razem będziemy skuteczniej walczyć o podwyżki i poprawę warunków pracy! Chcemy żebyś czuł się spokojny i bezpieczny w swoim miejscu pracy! 

Dołącz do nas!