Komisje problemowe

Komisja ds. Ochrony Pracy

Grzegorz Pawlak
Grzegorz Pawlak
(Przewodniczący)OPZZ "Konfederacja Pracy" w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie
Sylwia Osiadacz
Sylwia Osiadacz
NSZZ Pracowników ZOZ w Kłodzku
Bronisław Szczeciński
Bronisław Szczeciński
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
Ewelina Podkowa
Ewelina Podkowa
Zarząd Główny NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu
Tomasz Ogrodnik
Tomasz Ogrodnik
Grupa AZOTY


Komisja ds. Ochrony Pracy 2018-2022