Stanowisko

Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ

z dn. 28 marca 2019 r.

Komisja Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ w pełni solidaryzuje się z protestującymi pracownikami oświaty i popiera ich słuszne postulaty płacowe.

Działania podejmowane przez rząd są sprzeczne z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju. Gospodarka, poszukująca swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje, a nie niskie płace i obniżanie warunków pracy, potrzebuje dobrze opłacanej kadry nauczycielskiej i pracowników oświaty niebędących nauczycielami. Tylko w ten sposób zagwarantujemy satysfakcję i motywację do pracy wśród pracowników oświaty. Od sprawnej, wysoko wykwalifikowanej, godziwie opłacanej i pracującej w stabilnych warunkach kadry oświatowej zależy nasza przyszłość. Protest pracowników oświaty jest więc protestem o to jaka będzie Polska, w tym polska gospodarka, w przyszłych dziesięcioleciach.