Komisje problemowe

Komisja kobiet opzz


Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2018-2022

Wiesława Taranowska
Wiesława Taranowska
(Przewodnicząca) Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
Elżbieta Drogosz
Elżbieta Drogosz
Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Czesława Sońta
Czesława Sońta
Związek Zawodowy Poligrafów
Ewa Śnitko-Satyła
Ewa Śnitko-Satyła
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru