Epidemia koronawirusa wyjątkowo doświadcza kobiety zatrudnione w gałęziach gospodarki gdzie najsilniej odczuwalny jest kryzys pandemiczny. Połączenie aktywności zawodowej z obowiązkami domowymi, z edukacją zdalną dzieci jest wyjątkowo obciążające.

W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet obradowała Komisja Kobiet OPZZ, pod przewodnictwem Wiesławy Taranowskiej. Posiedzenie otworzył przewodniczący Andrzej Radzikowski składając Paniom życzenia z okazji ich święta. Podkreślił, że kobiety pracują równie ciężko jak mężczyźni, ale za gorsze pieniądze, z mniejszymi szansami na awans. Częściej i dłużej są bezrobotne. Zapewnił, że walka z dyskryminacją kobiet jest ciągle aktualna i zajmuje ważne miejsce w programie i działaniach OPZZ. Obecni na posiedzeniu członkowie kierownictwa OPZZ, omówili bieżące działania na rzecz równouprawnienia społeczno-kulturowego obu płci. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła trwającą aktualnie kampanię dotyczącą równouprawnienia kobiet na rynku pracy. Wiceprzewodnicząca poruszyła również kwestie dyskryminacji oraz różnic w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn. Barbara Popielarz mówiła także jak ważna jest komunikacja zewnętrzna organizacji i w jaki sposób należy promować się w mediach oraz nagłaśniać najważniejsze problemy związkowe.

Bogdan Grzybowski – członek rady nadzorczej ZUS - przedstawił najważniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalnymi.

Komisja zajęła się sytuacją kobiet w czasie pandemii COVID – 19. Podkreślono, że epidemia koronawirusa boleśnie uderzyła w kobiety we wszystkich aspektach ich życia - w zakresie pracy, kariery i rozwoju, a przede wszystkim życia rodzinnego i obowiązków domowych. Dzieje się tak, ponieważ kobiety są zatrudnione w tych gałęziach gospodarki gdzie silnie odczuwalny jest kryzys wywołany pandemią koronawirusa. W branżach mocno sfeminizowanych, takich jak: gastronomia, turystyka, eventy, czy branża kosmetyczna i fryzjerska, kobiety tracą pracę lub mają zmniejszone zarobki. Komisja przypomina, że kobiety chcą być aktywne zawodowo. Umożliwi to powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli oraz systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Komisja przyjęła Stanowisko, w którym czytamy m.in., że sytuacja kobiet w pracy uległa znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w obszarze mobbingu i dyskryminacji. To zjawiska, które są najczęstszymi przyczynami odejścia z pracy. Dotyczy to przede wszystkim kobiet. Panie znacznie rzadziej zatrudniane są na stanowiskach kierowniczych.

Komisja Kobiet OPZZ oczekuje pilnej ratyfikacji Konwencji nr 189 – w sprawie pracowników domowych i nr 190 - o eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy.

Posiedzenie Komisji zakończył warsztat poświęcony promocji działalności związkowej w mediach i socialmediach, poprowadzony przez Martę Pawłowską i Łukasza Mycka z Biura prasowego OPZZ.


Stanowisko Komisji Kobiet z dnia 5.03.2021