Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od lat analizuje sytuację kobiet w środowisku pracy, zwłaszcza
w zakresie występowania szeroko rozumianych zjawisk psychospołecznych: dyskryminacji, mobbingu czy molestowania w miejscu pracy.
Z niepokojem stwierdzamy, że kobiety – pracownice mają pod tym względem słabszą pozycję i niestety, zdecydowanie częściej niż mężczyźni – pracownicy są narażane na występowanie tych zjawisk. 

Stanowisko do pobrania