Komisje problemowe

Komisja Polityki Senioralnej OPZZ

Jerzy Wiśniewski
Jerzy Wiśniewski
(Przewodniczący Komisji)Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wiesława Taranowska
Wiesława Taranowska
Związek Uzdrowisk Polskich
Krystyna Mastalerczuk
Krystyna Mastalerczuk
Związek Zawodowy Poligrafów
Ewa Adamska
Ewa Adamska
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Tadeusz Szmit
Tadeusz Szmit
Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego