6 listopada 2019 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Senioralnej OPZZ, które prowadził jej przewodniczący Jerzy Wiśniewski. Spotkanie otworzył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski – omawiając najważniejsze wyzwania jakie stoją przed OPZZ w najbliższym czasie. Rozwiązania prawne dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego, w tym autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego – przedstawił dyrektor wydziału prawnego OPZZ Paweł Śmigielski. Dr Błażej Mądrzycki, Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przedstawił prezentację: „Skuteczne Zarządzanie Wiekiem – seniorzy na rynku pracy”. Renata Górna z OPZZ omówiła politykę społeczną wobec osób starszych, w tym problemy medycyny pracy i zdrowia pracowników, a Bogdan Grzybowski – omówił inicjatywy OPZZ ( postulat podwyższenia zasiłku pogrzebowego) oraz opinie OPZZ do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej i projektu ustawy zakładającej rozszerzenie obowiązującego już tzw. „Małego ZUS-u”. Komisja senioralna zawnioskowała o utworzenie kanału informacyjnego dla seniorów, w którym mogłaby dzielić się dobrymi praktykami z innymi komisjami senioralnymi.

B.G.