Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w formie wideokonferencji, pod przewodnictwem przewodniczącego Jerzego Wiśniewskiego oraz z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina odbyło się w dniu 29 marca br. W spotkaniu uczestniczyła również posłanka Paulina Matysiak z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy oraz wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie sytuacji i aktywności seniorów, zarówno w czasie pandemii, jak i obecnie. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin omówił najważniejsze działania podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach, związane między innymi z postulatem w sprawie emerytur stażowych. Członkowie Komisji podzielili się swoimi doświadczeniami z okresu pandemii. Poruszono m.in. problematykę warunków pracy w zakładach i branżach, trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, aktywności seniorów w terenie, aktywności związków zawodowych na rzecz seniorów i ludzi starszych, sytuacji bytowej i świadczeń pieniężnych na rzecz osób starszych, doświadczeń związanych z dostępem do ochrony zdrowia. Przewodniczący Komisji Jerzy Wiśniewski podkreślał rolę mediów społecznościowych jako istotnego kanału informacyjnego dla seniorów i apelował o aktywność na tym polu.

Posłanka Paulina Matysiak przybliżyła swoją aktywność w ramach Komisji Polityki Senioralnej oraz wyraziła wolę współpracy z Komisją na rzecz poprawy sytuacji seniorów.

Podczas posiedzenia przyjęto ,,Stanowisko Komisji Polityki Senioralnej OPZZ z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie oceny dostępności seniorów do opieki zdrowotnej w czasie pandemii”.

Pobierz stanowisko

oprac. WPS OPZZ