Posiedzenie komisji w formie wideokonferencji, pod przewodnictwem przewodniczącego Jerzego Wiśniewskiego oraz z udziałem przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina odbyło się w dniu 29 maja br. 

Tematem przewodnim spotkania było omówienie sytuacji i aktywności seniorów, zarówno w czasie pandemii, jak i obecnie. Członkowie kierownictwa OPZZ omówili najważniejsze działania podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach, związane z bieżącą aktywnością i w czasie pandemii, podkreślając wiele cennych inicjatyw podejmowanych przez OPZZ, podczas prac nad kolejnymi nowelizacjami Tarcz Antykryzysowych. Członkowie komisji podzielili się swoimi doświadczeniami z okresu pandemii. Poruszono m.in. problematykę warunków pracy w zakładach i branżach, trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, aktywności seniorów w terenie, aktywności związków zawodowych na rzecz seniorów i ludzi starszych, sytuacji bytowej i świadczeń pieniężnych na rzecz osób starszych, doświadczeń związanych z testami na koronawirusa itp. Przewodniczący zaapelował do członków komisji o dzielenie się dobrymi praktykami poszczególnych organizacji związkowych oraz promowania zawiązków zawodowych na rzecz wsparcia seniorów. Podkreślano znaczenie i rolę mediów społecznościowych jako istotnego kanału informacyjnego dla seniorów i bieżącą formę kontaktu. Członkowie komisji wyrazili oczekiwanie powtórnego posiedzenia w niedługim czasie oraz opracowania katalogu dobrych praktyk związków zawodowych na rzecz ludzi starszych. 

oprac. WPS OPZZ