Komisje problemowe

Komisja Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ

Małgorzata Ciesielska
Małgorzata Ciesielska
(Przewodnicząca)NSZZ Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
Dorota Raczkowska
Dorota Raczkowska
OPZZ "Konfederacja Pracy" w Banku Gospodarstwa Krajowego
Sebastian Górecki
Sebastian Górecki
OPZZ "Konfederacja Pracy" w Banku Gospodarstwa Krajowego