Kontakt

Przewodniczący Rad Branż OPZZGórnictwo i energetyka

DARIUSZ POTYRAŁA

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

pl. Grunwaldzki 8-10
00-950 Katowice

tel.:

(32) 255 36 63

fax.:

(32) 255 16 46

Przemysł

Mirosław Grzybek

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

ul. Długa 29

00-329 WARSZAWA

tel.:

(22) 831 66 68

fax.:

(22) 831 66 68

Oświata i Nauka

SŁAWOMIR BRONIARZ

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. J. Smulikowskiego 6/8

00-389 WARSZAWA

tel.:

(22) 318 92 17

fax.:

(22) 318 92 18

Usługi Publiczne

URSZULA MICHALSKA

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

al. Jerozolimskie 30;

00-024 WARSZAWA

tel.:

(22) 629 02 49

fax.:

(22) 621 55 86

Budownictwo i przemysł drzewny

ZBIGNIEW JANOWSKI

Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani"

Ul. Mokotowska 4/6

00-641 WARSZAWA

tel.:

(22) 825 41 05

fax.:

(22) 825 11 23

Transport

LESZEK MIĘTEK

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

ul. Grójecka 17

02-021 WARSZAWA

tel.:

(22) 474 26 15

fax.:

(22) 474 26 16

e-mail: rkzzm@wp.pl

Handel, usługi, kultura i sztuka

SŁAWOMIR REDMER

Przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce

ul. Świętokrzyska 31/33

00-950 WARSZAWA

tel.:

(22) 826 50 20 

fax.:

(22) 827 34 60