Akty prawne

Związkowe AKTY PRAWNE

Zbiór aktów prawnych, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego związkowca
(wszystkie akty prawne znajdują się na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP):

Warto także zapoznać się w wolnej chwili z Konwencjami i Zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy - można je znaleźć, obok innych dokumentów ustalających międzynarodowe standardy pracy