Kroniki OPZZ

Dane osobowe które podano będą przetwarzane, do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie. Jeśli będziesz chciał cofnąć zgodę, do czego masz prawo, możesz kliknąć w odpowiednie pole zamieszczone w treści maila „rezygnacja z Kroniki OPZZ”.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40 (opzz@opzz.org.pl). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

W związku z przetwarzaniem przez OPZZ danych osobowych, przysługuje Ci:

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

• prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.