Struktura

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych posiada struktury terytorialne (Rady Wojewódzkie) i branżowe, które tworzone są przez organizacje członkowskie. OPZZ ma wojewódzkie i powiatowe lub międzypowiatowe struktury terytorialne, których organy opiniują założenia i projekty aktów prawnych oraz reprezentują OPZZ wobec zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych działających na terenie objętym zakresem działania struktury terytorialnej oraz wobec właściwych terenowo organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów ich organizacji, a także odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.