Władze

ZADANIA Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OPZZ i instancją nadrzędną dla wojewódzkich komisji rewizyjnych, podległym wyłącznie Kongresowi.

JAROSŁAW CZARNOWSKI
JAROSŁAW CZARNOWSKI
Przewodniczący
BOŻENA PĘŚKO
BOŻENA PĘŚKO
Branża "Górnictwo i Energetyka"
MARIUSZ GIERCZAK
MARIUSZ GIERCZAK
Branża "Górnictwo i Energetyka"
WANDA KOŁTUNOWICZ
WANDA KOŁTUNOWICZ
Branża "Oświata i Nauka"
BARBARA SOBUCKA
BARBARA SOBUCKA
Branża 'Oświata i Nauka"
RYSZARD GUDERSKI
RYSZARD GUDERSKI
Branża 'Przemysł"
WIESŁAWA SZALAST
WIESŁAWA SZALAST
Branża 'Budownictwo i Przemysł Drzewny"
ZBIGNIEW BŁASIŃSKI
ZBIGNIEW BŁASIŃSKI
Branża 'Oświata i Nauka"
PIOTR DUBROWNIK
PIOTR DUBROWNIK
Branża 'Transport"
HENRYK WOLDAŃSKI
HENRYK WOLDAŃSKI
Branża 'Handel, Usługi, Kultura i Sztuka"