Władze

ZADANIA Prezydium

Prezydium jest organem stanowiącym i wykonawczym OPZZ, do kompetencji którego należypodejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencjiinnego organu OPZZ,
STATUT OPZZ (Rozdział IV Artykuł  15)


SKŁAD PREZYDIUM

CZŁONKOWIE PREZYDIUM W KADENCJI 2018 – 2022 (stan na 19.07.2021 r.)

Andrzej Radzikowski
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 00

Piotr Ostrowski
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 06

Barbara Popielarz
Barbara Popielarz
Wiceprzewodnicząca OPZZ
tel.:

(22) 551 55 16

Sebastian Koćwin
Sebastian Koćwin
Wiceprzewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 10

DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

JERZY WIERTELAK
JERZY WIERTELAK
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

[22] 825 26 64

e-mail: zzze@zzze.pl
RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
tel.:

(76) 846 10 30

TOMASZ GABZDYL
TOMASZ GABZDYL
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

(74) 84 39 551

ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44) 738 51 00


STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68

WIESŁAWA LICHA
WIESŁAWA LICHA
Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
tel.:

(42) 674 46 27

SŁAWOMIR BRONIARZ
SŁAWOMIR BRONIARZ
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 92 17


JANUSZ KOZIŃSKI
JANUSZ KOZIŃSKI
Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(89) 624 28 38


MIROSŁAWA CHODUBSKA
MIROSŁAWA CHODUBSKA
Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(71) 322 82 41


ELŻBIETA DROGOSZ
ELŻBIETA DROGOSZ
Związek Nauczycielstwa Polskiego; Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
tel.:

(41) 368 05 84

GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 91 17

KRZYSZTOF OLEKSAK
KRZYSZTOF OLEKSAK
Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków 'Florian"
tel.:

(22) 523 31 00

TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:

628 31 23

TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 62

BOLESŁAW ZASADA
BOLESŁAW ZASADA
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego 'Dalport", wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.
tel.:

(58) 627 62 05


LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(22) 474 26 15

SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

[22] 826 50 20

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

[22] 277 86 75

MICHAŁ LEWANDOWSKI
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy"
tel.:

[22] 551 56 65

MAREK BŁASZCZYK
MAREK BŁASZCZYK
Przewodniczący Rady OPZZ województwa łódzkiego
tel.:

[42] 676 15 98

MONIKA BOCIAN
MONIKA BOCIAN
Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego
tel.:

[68] 325 46 96