Władze

ZADANIA RADY

Rada w okresach między posiedzeniami Kongresu, jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ
Do jej kompetencji między innymi należy: określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz
przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,  zwoływanie Kongresu z upływem kadencji.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.


SKŁAD RADY

CZŁONKOWIE RADY W KADENCJI 2018 – 2022 (stan na 31.05.2019 r.)

WACŁAW CZERKAWSKI
WACŁAW CZERKAWSKI
Związek Zawodowy Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
tel.:

(76) 846 10 30

TOMASZ GABZDYL
TOMASZ GABZDYL
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

[74) 84 39 551

JERZY WIERTELAK
JERZY WIERTELAK
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 825 26 64

e-mail: zzze@zzze.pl
CZESŁAW JURGIELEWICZ
CZESŁAW JURGIELEWICZ
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
tel.:

[32] 251 66 23

MATEUSZ NABIAŁCZYK
MATEUSZ NABIAŁCZYK
Związek Zawodowy Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

BARBARA POPIELARZ
BARBARA POPIELARZ
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(76) 846 10 30

KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
tel.:

(71) 343 83 92

SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka"
tel.:

(32) 256 59 07

BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
tel.:

[71] 343 83 92

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 875 94 88

JERZY DEMSKI
JERZY DEMSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
tel.:

(32) 216 35 45

PAWEŁ WYCIŚLOK
PAWEŁ WYCIŚLOK
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
tel.:

[32] 386 99 13

BOGDAN SMOŁUCHA
BOGDAN SMOŁUCHA
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
tel.:

(32) 258 71 20

GRZEGORZ BOR
GRZEGORZ BOR
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

[22] 831 40 21

KRZYSZTOF WÓJCIK
KRZYSZTOF WÓJCIK
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(32) 255 15 34

LECH LATARSKI
LECH LATARSKI
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

[22] 831 40 21

MAGDALENA DURA
MAGDALENA DURA
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

[22] 831 40 21

MAREK KIJAS
MAREK KIJAS
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(32) 255 15 34

MIROSŁAW GRZYBEK
MIROSŁAW GRZYBEK
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych 'Metalowcy' (do 14 maja 2017 Romuald Wojtkowiak)
tel.:

(22) 635 31 38

ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników OSM w Radomsku, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44) 738 51 00


STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68


WIESŁAWA LICHA
WIESŁAWA LICHA
Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
tel.:

(42) 674 46 27

SŁAWOMIR BRONIARZ
SŁAWOMIR BRONIARZ
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 92 17


JOANNA WĄSALA
JOANNA WĄSALA
Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(61) 848 06 13

MAREK ĆWIEK
MAREK ĆWIEK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

[42] 636 21 18

TOMASZ KORCZAK
TOMASZ KORCZAK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 363 17 47

JANUSZ SZCZERBA
JANUSZ SZCZERBA
Prezes Zarządu ZNP w Politechnice Radomskiej, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(48) 361 75 67


ELŻBIETA DROGOSZ
ELŻBIETA DROGOSZ
Związek Nauczycielstwa Polskiego; Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętkorzyskiego
tel.:

(41) 368 05 84 

JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32) 253 79 88

ANDRZEJ RADZIKOWSKI
ANDRZEJ RADZIKOWSKI
Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 551 55 10

MARIAN NOWAKOWSKI
MARIAN NOWAKOWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy
tel.:

692 896 454

STANISŁAW MAZUREK
STANISŁAW MAZUREK
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworze, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(76) 870 25 33

BOŻENA MANIA
BOŻENA MANIA
Prezes Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
tel.:

(68) 451 20 50

RÓŻA LEWANDOWSKA
RÓŻA LEWANDOWSKA
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu, wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(56) 465 85 55

JANUSZ KOZIŃSKI
JANUSZ KOZIŃSKI
Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(89) 624 28 38

GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 91 17


MIROSŁAWA CHODUBSKA
MIROSŁAWA CHODUBSKA
Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(71) 322 92 68

URSZULA MICHALSKA
URSZULA MICHALSKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel.:

(22) 629 02 49

GRZEGORZ WYSOCKI
GRZEGORZ WYSOCKI
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP
tel.:

(22) 622 90 58

e-mail: zzpr@onet.eu
BEATA SUS
BEATA SUS
Członek Zarządu – Skarbnik Związku Zawodowego Pracowników Administracji Województwa Śląskiego
tel.:

(32) 207 75 19

ARKADIUSZ PYTLAK
ARKADIUSZ PYTLAK
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej w RP
tel.:

(81) 748 43 76


TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:

(22) 628 31 23

KRZYSZTOF OLEKSAK
KRZYSZTOF OLEKSAK
Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków 'Florian"
tel.:

(22) 523 31 00

LECH HEMMERLING
LECH HEMMERLING
Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników
tel.:

(52) 327 82 21

TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 61 w. 24

ZBIGNIEW BEŃKO
ZBIGNIEW BEŃKO
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 61 


ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 61 

LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(22) 474 26 15


e-mail: rkzzm@wp.pl
BOLESŁAW ZASADA
BOLESŁAW ZASADA
Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
tel.:

[58] 621 66 91

e-mail: dalsol@wp.pl
ALEKSANDER MOTYKA
ALEKSANDER MOTYKA
Przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
tel.:

(22) 473 35 13

JANUSZ STEFAŃCZYK
JANUSZ STEFAŃCZYK
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
Przewodniczący Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu
tel.:

(32) 263 50 16 

JACEK DROŹDZIEL
JACEK DROŹDZIEL
Przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(72) 234 93 02

ZOFIA OSTROWSKA
ZOFIA OSTROWSKA
Związek Zawodowy Pracowników PKS w Gostyninie
tel.:

(24) 242 35 20

SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

(22) 826 50 20

CZESŁAWA SOŃTA
CZESŁAWA SOŃTA
Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów
tel.:

[22] 827 33 76


e-mail: krzzpp@wp.pl
DOROTA DĘBICKA
DOROTA DĘBICKA
Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

(22) 826 50 20 

PIOTR OSTROWSKI
PIOTR OSTROWSKI
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
tel.:

(22) 551 56 66


EWA KONSTANCIUK
EWA KONSTANCIUK
Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

(22) 826 50 20

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

[22] 538 21 92

MARZENA BIEL
MARZENA BIEL
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

[22] 538 21 92


MICHAŁ LEWANDOWSKI
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy"
tel.:

(22) 551 56 66


MAREK KUPIEC
MAREK KUPIEC
Przewodniczący Rady OPZZ woj. Mazowieckiego
tel.:

(22) 551 56 36 

ADAM LISZCZEWSKI
ADAM LISZCZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego
tel.:

[58] 302 02 11

JACEK DUBIŃSKI
JACEK DUBIŃSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
tel.:

[91] 434 24 48

BOLESŁAW STANIKOWSKI
BOLESŁAW STANIKOWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego
tel.:

[61] 855 46 41

JAROSŁAW SZUNEJKO
JAROSŁAW SZUNEJKO
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko - Mazurskiego
tel.:

[89] 527 59 82

JAROSŁAW NICZEWSKI
JAROSŁAW NICZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego
tel.:

[85] 874 98 37

WOJCIECH RAJCHEL
WOJCIECH RAJCHEL
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego
tel.:

[77] 453 83 37

JÓZEF KRÓL
JÓZEF KRÓL
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego
tel.:

[12] 633 80 75

MAREK BŁASZCZYK
MAREK BŁASZCZYK
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
tel.:

[42] 676 15 98

MONIKA BOCIAN
MONIKA BOCIAN
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego
tel.:

[68] 325 46 96

WIESŁAWA JANCZAK
WIESŁAWA JANCZAK
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego
tel.:

[81] 532 89 56

HARALD MATUSZEWSKI
HARALD MATUSZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko - Pomorskiego
tel.:

[52] 322 59 06

ANDRZEJ OTRĘBA
ANDRZEJ OTRĘBA
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
tel.:

(71) 780 92 42