Europa jest o krok bliżej do zapewnienia bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń. Osiągnięto bowiem wstępne porozumienie podczas rozmów trójstronnych (między negocjatorami z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej) w sprawie treści dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych. Celem dyrektywy jest zapewnienie godnego standardu życia pracownikom w UE.

Porozumienie osiągnięte w rozmowach trójstronnych będzie musiało zostać potwierdzone przez Radę i Parlament Europejski. W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie EPSCO - krajowych ministrów zatrudnienia oraz posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Będą to ważne wydarzenia, które będą mogły mieć wpływ na treść dyrektywy.


"Po raz pierwszy ramy UE przyczynią się bezpośrednio do zapewnienia ludziom sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę. To ważna wiadomość pokazująca, że Parlament Europejski to nie tylko słowa, ale także działania, abyśmy mogli udowodnić, że filar praw socjalnych jest rzeczywistością” – powiedział Dragoș Pîslaru, przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Dodał, że jest to „ważny moment dla wszystkich pracowników w UE”.

Ważne jest teraz, aby ministrowie krajowi i eurodeputowani z tę dyrektywę, aby ludzie pracujący jak najszybciej odczuli korzyści z niej wynikające. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ludzie pracy potrzebują uczciwej podwyżki płacy minimalnej.

Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch zauważyła:

„Pracownicy w Europie zasługują na godziwą płacę, która zapewnia przynajmniej przyzwoity poziom życia i reprezentację związkową. Dzisiejsze porozumienie może zmienić zasady gry dla milionów ludzi pracy zmagających się z kryzysem kosztów utrzymania. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta i właściwie wdrożona, ustawowe płace minimalne będą nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale także będą chronić i promować układy zbiorowe pracy jako najlepsze rozwiązanie dla sprawiedliwych płac w Europie. Przyjęte i właściwie stosowane zapisy dyrektywy postawiłoby Europę socjalną z powrotem na właściwym torze po dekadzie oszczędności, zapewniając, że gospodarka UE opiera się na godziwych wynagrodzeniach i prawach pracowniczych, a nie na ubóstwie i niepewności.”.

Łącznie 21 w 27 krajach ma ustawową płacę minimalną, podczas gdy w pozostałych sześciu poziomy płac są ustalane w drodze rokowań zbiorowych, co powoduje, że miesięczne stawki minimalne są bardzo zróżnicowane w całej UE, od 332 euro w Bułgarii do 2202 euro w Luksemburgu. Płaca minimalna dotyczy około 24 milionów pracowników w UE.

(oprac. KP)