Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poparło na początku bieżącego roku wydłużenie czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych. W odpowiedzi na nasz apel Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 r. poz. 561).

Minister Finansów wydłużył w nim terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych o 3 miesiące. Dotyczy to to m.in. jednostek sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych, w tym związków zawodowych. Z podobną sytuacją, z uwagi na pandemię, mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku i dwa lata temu.

Wciąż jednak nie ma przepisów pozwalających odroczyć termin rozliczenia CIT, o co również wnioskowaliśmy. Wydanie przepisów w tej sprawie ma nastąpić w najbliższych dniach. Czekamy na publikację stosownego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

(nq)