Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przyjęto dyrektywę w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE. Kolejnym krokiem przed publikacją w Dzienniku Urzędowym dyrektywy jest zatwierdzenie jej treści w Radzie Unii Europejskiej.

Poniżej można zapoznać się z zestawieniem wyników głosowania polskich europarlamentarzystów. Z zadowoleniem należy ocenić postawę europosłów głosujących za dyrektywą. Interesująco z punktu widzenia krajowej polityki wyglądają głosy oddane przeciwko dyrektywie mającej na celu zapewnienie godziwych płac w UE i wzmocnienie układów zbiorowych pracy oraz głosy wstrzymujące się od głosu w tej sprawie.

Za projektem dyrektywy głosowali:

 • Marek Balt,
 • Ryszard Czarnecki,
 • Krzysztof Jurgiel,
 • Andżelika Możdżanowska,
 • Elżbieta Rafalska,
 • Magdalena Adamowicz,
 • Bartosz Arłukowicz,
 • Jerzy Buzek,
 • Jarosław Duda,
 • Tomasz Frankowski,
 • Andrzej Halicki,
 • Krzysztof Hetman,
 • Danuta Hübner,
 • Adam Jarubas,
 • Jarosław Kalinowski,
 • Ewa Kopacz,
 • Jarosław Lewandowski,
 • Elżbieta Łukacijewska,
 • Janina Ochojska,
 • Jan Olbrycht,
 • Sylwia Spurek,
 • Róża Thun und Hohenstein,
 • Robert Biedroń,
 • Włodzimierz Cimoszewicz
 • Łukasz Kohut,
 • Leszek Miller.

Przeciwko przyjęciu dyrektywy głosowali:

 • Joachim Stanisław Brudziński,
 • Patryk Jaki.

Wstrzymali się od głosu w sprawie dyrektywy:

 • Adam Bielan,
 • Anna Fotyga,
 • Karol Karski,
 • Beata Kempa,
 • Izabela-Helena Kloc,
 • Joanna Kopcińska,
 • Zdzisław Krasnodębski,
 • Elżbieta Kruk,
 • Zbigniew Kuźmiuk,
 • Ryszard Legutko,
 • Beata Mazurek,
 • Bogdan Rzońca,
 • Jacek Saryusz-Wolski,
 • Grzegorz Tobiszowski,
 • Witold Waszczykowski,
 • Jadwiga Wiśniewska,
 • Anna Zalewska,
 • Kosma Złotowski.

Po formalnym opublikowaniu dyrektywy oraz jej oficjalnym przetłumaczeniu opublikujemy dokument na stronie OPZZ.

(KP)