Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaakceptowała dyrektywę w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych. To kolejny krok do uchwalenia i wejścia w życie dyrektywy, która ma zapewnić godne płace minimalne w Unii Europejskiej oraz zwiększyć zakres układów zbiorowych pracy.

Dyrektywa została przyjęta w Komisji 34 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Posłanki do Paramentu Europejskiego z Polski, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska głosowały za przyjęciem dyrektywy.

Następnym krokiem jest ostateczne głosowanie w sprawie dyrektywy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego we wrześniu br. Po głosowaniu na posiedzeniu plenarnym PE nastąpi ostateczne przyjęcie dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej.

(KP)