W związku z Zaleceniami Rady UE dla Polski w sprawie jakości stanowienia prawa, w szczególności sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych, Komisja Europejska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami strony rządowej i partnerów społecznych. Poza polskimi reprezentantami, w posiedzeniu Komisji brali udział przedstawiciele takich państw jak Niemcy, Litwa, Węgry, Belgia, Rumunia i Bułgaria.

Spotkanie dało możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie jakości dialogu społecznego w Polsce, w tym w ramach Semestru Europejskiego oraz zarządzania procesami gospodarczymi i społecznymi w kraju.

Zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i organizacji pracodawców przedstawili Komisji spójne stanowisko w sprawie kondycji dialogu społecznego w Polsce.

Polscy partnerzy społeczni podkreślili, że od czasu ostatniego przeglądu EMCO nie nastąpiła poprawa jakości konsultacji społecznych. W odpowiedzi na Zalecenia Rady, rząd Krajowym Programie Reform oraz w Krajowym Planie Odbudowy zobowiązał się do uchwalenia zmian prawa, których celem byłaby poprawa przestrzegania ustawowego obowiązku konsultacji społecznych. Do tej pory rząd nie zrealizował tego zobowiązania a ponadto praktyka w obszarze konsultacji społecznych nie poprawiła się. Nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczącego procedury konsultacji społecznych wpływa na jakość stanowionego prawa, adekwatność wprowadzonej polityki oraz często generuje potrzebę szybkiej nowelizacji przepisów. Strona rządowa przedstawiła stan prawny będący podstawą dialogu społecznego w Polsce i wykazywała przykłady realizowanego dialogu społecznego wskazując m.in. prace Rady Dialogu Społecznego. Strona społeczna potwierdziła proaktywną postawę partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, którzy inicjują dialog na forum Rady Dialogu Społecznego i zgłaszają postulaty, choćby w obszarze polityki energetycznej. Jednak jednocześnie podkreśliła, że brakuje zaangażowania strony rządowej w rzeczywiste negocjacje i uzgadniania stanowisk w Radzie.

Komisja Europejska we wnioskach z przeglądu potwierdziła wiele z obserwacji partnerów społecznych w obszarze praktyk dialogu społecznego w Polsce.

W trakcie spotkania Komisja Europejska przedstawiła również prezentację dotyczącą roli dialogu społecznego w procesie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

OPZZ na spotkaniu z Komisją reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

KP