Rada Dialogu Społecznego otrzymała od Rady Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w dniu 30 sierpnia br. Od następnego dnia zaczęły biec terminy w ramach procedury konsultacji projektu przez RDS. Już 1 września br. zebrał się Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, który dał możliwość zadania pytań przez stronę społeczną Zespołu stronie rządowej w sprawie projektu.

Stronę rządową reprezentowali Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w MF oraz Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Spośród wielu pytań strony społecznej RDS, kluczowe dotyczyły konsekwencji zmiany głównych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Rząd zweryfikował bowiem w projekcie budżetu m.in. prognozę wzrostu PKB na 2022 r. (4,6 proc.), wcześniej szacował go na 3,8%, a wzrost PKB na 2023 r. - 1,7 proc. (wcześniej 3,2 proc.). Podniósł też prognozę inflacji w 2022 r. do 13,5 proc., choć wcześniej szacował, że wyniesie ona 9,1 proc. Spodziewa się, że w 2023 r. inflacja wyniesie 9,8 proc. (wcześniej szacowaną na 7,8 proc.).

Pytaliśmy w związku z tym, czy rząd planuje uwzględnić zmianę prognoz PKB i inflacji i zmieni swoją propozycję wysokości płacy minimalnej na 2023 r. oraz o przyczyny braku zmiany wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, który utrzymano na poziomie 107,8 proc. mimo prognozy inflacji 109,8 proc. Zwróciliśmy się również o uzasadnienie proponowanego wzrostu płac nauczycieli (7,8%) wobec zapowiadanych 9% i zamrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r., pytaliśmy o szczegóły polityki podatkowej i Krajowy Fundusz Odbudowy. Poruszyliśmy kwestie wydatków na ochronę zdrowia i nakładów na rynek pracy.

Przedstawiciele strony rządowej zadeklarowali, że zawarte w projekcie kwestie związane z poziomem wskaźnika w sferze budżetowej, wzrostem płac nauczycieli oraz wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie są ostateczne, trwają konsultacje projektu, który zostanie skierowany do Sejmu RP pod koniec września br. Co do płacy minimalnej na 2023 rok, jej wysokość płacy nie jest do końca przesądzona.

OPZZ podtrzymał zatem swoje postulaty dotyczące wzrostu płac oraz emerytur i rent w 2023 r., aby płaca minimalna wynosiła od stycznia następnego roku wyniosła nie mniej niż 3500 zł a od lipca 3750zł, natomiast wzrost płac w sferze budżetowej wyniósł nie mniej niż 20%.

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS będzie kontynuował swoje prace nad projektem budżetu na 2023 r. na kolejnym posiedzeniu w dniu 5 września br. Będzie wówczas możliwość przedstawienia przez partnerów społecznych stanowisk w jego sprawie.

Wobec deklaracji strony rządowej, że zapisy w ww. kwestiach nie są w projekcie budżetu ostateczne i przesądzone należy oczekiwać, że przedstawiciele strony rządowej będą w trakcie prac nad budżetem państwa w ramach Rady Dialogu Społecznego umocowani do negocjacji ze stroną rządową, w tym do zmiany stanowiska, szczególnie w sprawach płacowych i emerytalnych oraz zfśs.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyły dyrektor Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia i Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych z Biura OPZZ.

(KP)