Najniżej opłacani pracownicy w Europie odnotowali w tym roku nawet 10 proc. spadek wartości. Jak wynika z danych Eurostatu przeanalizowanych przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, to największy spadek realnych płac minimalnych w tym stuleciu.

Ustawowe płace minimalne wzrosły średnio o 7,6% w ciągu ostatniego roku w 21 krajach UE, które je posiadają. Ale w tych samych krajach stopa inflacji wzrosła średnio o 12,4%. Oznacza to, że realna wartość ustawowych płac minimalnych spadła średnio o 4,8%, pozostawiając miliony pracowników z trudem pokrywające najbardziej podstawowe koszty utrzymania, takie jak żywność, czynsz i energia. Realne obniżenie płac minimalnych spowodowało trudności milionów pracowników w opłaceniu najbardziej podstawowych kosztów utrzymania, takich jak żywność, czynsz i energia.

Realne ustawowe płace minimalne spadły najbardziej dramatycznie od zeszłego lata na Łotwie (-19%), w Czechach i Estonii (-10%) oraz na Słowacji (-8%).

Warunki pracy pracowników otrzymujących płacę minimalną w Europie pogarszają się. Już przed rozpoczęciem kryzysu kosztów utrzymania prawie jeden na dziesięciu pracowników w UE-27 był zagrożony ubóstwem, a 7 na 10 pracowników płacy minimalnej miało trudności z wiązaniem końca z końcem.

18 państw członkowskich UE, w których realne ustawowe płace minimalne spadły między II kwartałem 2021 r. a II kwartałem 2022 r.

Kraj

Nominalny ustawowy wzrost płacy minimalnej %

Stopa inflacji %

Zmiana na realną ustawową płacę minimalną %

Łotwa

0

19,2

-19,2

Czechy

6,5

16,6

-10

Estonia

11,9

22

-10

Słowacja

3,6

12,6

-8,9

Litwa

13,7

20,5

-6,7

Polska

7,5

14,2

-6,7

Irlandia

2,9

9,6

-6,6

Holandia

3,2

9,9

-6,6

Słowenia

4,9

10,8

-5,8

Bułgaria

9,2

14,8

-5,5

Luksemburg

5,0

10,3

-5,2

Malta

0,9

6,1

-5,1

Hiszpania

5,2

10

-4,7

Portugalia

6,0

9

-2,9

Rumunia

10,8

13

-2,1

Grecja

9,6

11,6

-1,9

Chorwacja

10,2

12,1

-1,8

Francja

5,8

6,5

-0,6


Informacje dotyczące płac minimalnych w UE są istotne w kontekście jutrzejszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE. Wkrótce zostanie również wygłoszone orędzie o stanie Unii, które powinno podjęć kwestię wynagrodzeń pracowników i pogarszających się warunków ich życia.

Kryzys kosztów utrzymania sprawił, że dyrektywa stała się jeszcze bardziej potrzebna a jej wdrożenie powinno nastąpić niezwłocznie

Dyrektywa będzie oznaczać, że:

  • państwa członkowskie będą musiały zweryfikować adekwatność ustawowych płac minimalnych, biorąc pod uwagę siłę nabywczą i koszty utrzymania;
  • państwa członkowskie będą zobowiązane do promowania rokowań zbiorowych i zwalczania działań przeciwko związkom zawodowym a w państwach, w których zasięg rokowań zbiorowych jest poniżej 80% konieczne będzie opracowanie planu działania wspierającego rokowania zbiorowe;
  • konieczne będą działania wzmacniające zaangażowania związków zawodowych w ustalanie i aktualizowanie ustawowych płac minimalnych;
  • przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia publiczne będą zobowiązane do przestrzegania prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych, zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98.

Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:

"W większości krajów, które mają ustawową płacę minimalną, jest ona tak niska, pracownicy byli zagrożeni ubóstwem jeszcze przed rozpoczęciem kryzysu energetycznego". Teraz inflacja, napędzana również ogromnym wzrostem marż zysku, oprócz problemów po stronie podaży, obniżyła wartość płacy minimalnej do rekordowo niskiego poziomu.   "Oznacza to, że pracujący walczą o zarobek pozwalający im na jedzenie i czynsz oraz pokrycie kosztów transportu do własnego miejsca pracy. Nie mają możliwości inwestycji w odpoczynek z przyjaciółmi i rodziną.  "Posłowie do Parlamentu Europejskiego muszą pokazać, że są po stronie tych ciężko pracujących ludzi i głosować za tym, aby płace minimalne nigdy nie pozostawiły pracujących ludzi w ubóstwie".

" Dyrektywa w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE jest kluczowym środkiem pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Potrzebne są jednak dodatkowe pilne inicjatywy w oparciu o sześciopunktowy plan EKZZ, w tym natychmiastowe podwyżki płac i ukierunkowane wsparcie socjalne, aby pomóc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji w związku z kryzysem energetycznym.”.

(oprac. KP/EKZZ)