Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej (w ramach cyklicznego instrumentu zwanego Semestrem Europejskim) ma znaczący wpływ na decyzje państw np. ich politykę inwestycyjną. W ramach Semestru, Komisja Europejska monitoruje krajową politykę gospodarczą i społeczną państw a także jej spójność z unijnymi strategiami, chociażby w obszarze transformacji klimatycznej czy wydatków publicznych. Dlatego ważne, aby stanowisko związków zawodowych było w ramach tego procesu uwzględniane a zarządzanie gospodarcze w UE było realizowane z korzyścią dla pracujących.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) utworzyła kilka lat temu Zespół, w ramach którego eksperci z krajowych organizacji członkowskich analizują dokumenty unijne i krajowe dotyczące Semestru Europejskiego. Wymiana informacji służy koordynacji działań związków zawodowych na poziomie unijnym. Dzięki funkcjonowaniu Zespołu, EKZZ może prezentować bardziej trafne stanowiska w dialogu z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat unijnego zarządzania gospodarczego.

W dniach 25-27 kwietnia br. odbyło się spotkanie członków Zespołu, którego celem było przedyskutowanie modelu ich współpracy w najbliższych miesiącach. Semestr staje się coraz bardziej skomplikowanym procesem z uwagi na dużą liczbę elementów, które monitoruje. Dyskutowano w związku z tym na temat usprawnienia narzędzi służących EKZZ do gromadzenia informacji na temat Semestru, monitorowania poziomu dialogu społecznego w poszczególnych państwach oraz opinii partnerów społecznych do dokumentów krajowych i unijnych. EKZZ prowadzi np. anglojęzyczną stronę dotyczącą swojej aktywności w ramach Semestru Europejskiego, która służy także członkom Zespołu do wymiany informacji oraz porównań krajowych. Dyskutowano również na temat formy przygotowania stanowisk i propozycji przez ekspertów. Z uwagi na istniejące bariery językowe miedzy członkami Zespołu, dokumenty powinny zawierać proste komunikaty i być przystępne dla odbiorcy także dla np. administracji unijnej.

W drugiej części, członkowie Zespołu otrzymali informacje na temat dialogu społecznego prowadzonego w Hiszpanii, na który wpływ miało zarządzanie gospodarcze UE. Przeprowadzono również debatę na temat obecnego modelu rozwoju UE i sposobach jego przekształcenia. Była to ważna dyskusja w kontekście wyzwań wynikających z pandemii COVID-19 oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę. OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych.

(KP)