OPZZ skierowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie zapowiadanych zmian w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Organizacje związkowe OPZZ reprezentujące sektor uzdrowiskowo - sanatoryjny z wielkim niepokojem odnoszą się do rewolucyjnych propozycji, także z uwagi na fakt, że są one dyskutowane jedynie z wybranymi przedstawicielami środowisk uzdrowiskowych. Brakuje dialogu w temacie zmiany zasad kierowania na leczenie uzdrowiskowe – stąd o taki dialog wnosimy w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Najważniejsze zastrzeżenia OPZZ do zapowiadanych zmian prezentujemy poniżej. W ocenie branżowych organizacji członkowskich propozycje są bardzo niekorzystne nie tylko dla pacjentów, ale dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, jako integralnej części systemu ochrony zdrowia. Są to:

1) zamysł, aby pacjent sam wybierał uzdrowisko, które jako świadczeniodawca będzie prowadziło nabór pacjentów na leczenie uzdrowiskowe;
2) marginalizacja, a wręcz likwidacja bardzo skutecznej formy leczenia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jakimi są sanatoryjne leczenie szpitalne czy rehabilitacja uzdrowiskowa;
3) ograniczony dostęp do różnych metod leczenia uzdrowiskowego jako jednej z najtańszych form leczenia pod względem skuteczności zdrowotnej;
4) ustalanie przez świadczeniodawców różnych zasad odpłatności i wysokości ponoszenia opłat przez kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia;
5) nierzetelne informowanie pacjentów o profilach leczniczych;
6) zagrożenie stabilności funkcjonowania wielu uzdrowisk i zlokalizowanych w nich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na skutek zmniejszenia obłożenia obiektów i konkurencję między miejscowościami uzdrowiskowymi o pacjenta;
7) brak dialogu na temat zmian systemowych wypracowanych w 2017 r. w lecznictwie uzdrowiskowym, przygotowywanych przy szerokim współudziale środowiska branżowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, konsultantów krajowych z wiodących ważnych dziedzin medycyny w tym dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej, reprezentantów stowarzyszeń branżowych, praktyków i ekspertów, stronę społeczną. 

Czekamy na dalsze decyzje Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie, jak też o zwołanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i dyskusji w ramach tego gremium.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ