Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na ostatnim posiedzeniu w dniu 21 października br. przyjęła jednogłośnie Stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych w zakresie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Stanowisko to mocny głos związków zawodowych i organizacji pracodawców przeciwko wprowadzaniu zmian ograniczających bieżące i przyszłe wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ostatnich dniach w dyskusji publicznej głośno wybrzmiały plany Ministra Zdrowia zakładające przenoszenie finansowania wielu wydatków ochrony zdrowia dotychczas finansowanych z budżetu państwa (m.in. ratownictwo medyczne, większość programów polityki zdrowotnej, świadczenia wysokospecjalistyczne) do finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwiązania mają być zawarte w tzw. spec ustawie ,,okołobudżetowej w ochronie zdrowia”, poprzez nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Oburza fakt, że dotychczas projekt nie został przedstawiony stronie społecznej RDS do konsultacji społecznych, a o jej założeniach dowiadujemy się jedynie z mediów. Stąd Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu mający być sygnałem dla strony rządowej, że partnerzy społeczni nie godzą się na łamanie zasad dialogu społecznego w zakresie konsultacji społecznych, w tym przypadku – w obszarze ochrony zdrowia, w tak ważnych sprawach.

Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia –do pobrania

Renata Górna, OPZZ