Centralne rozstrzygnięcie konkursu ,,Najaktywniejszy SIP" odbyło się podczas posiedzenia Kapituły pod przewodnictwem Głównego Inspektora Pracy, w dniu 12 września 2022 r. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu oraz uhonorowanie wyróżnionych i nagrodzonych, w tym także przedstawicieli OPZZ, będzie miało miejsce 17 listopada 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Od 2019 r. konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym, o co OPZZ postulowało od wielu lat. Przypomnijmy, że w konkursie corocznie mogą uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe. Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16 Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po 3 laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego.

Tegoroczna Kapituła konkursu na szczeblu centralnym powołana przez Głównego Inspektora Pracy, zweryfikowała nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. W tym roku oceniliśmy kandydatury 30 zgłoszonych na szczebel centralny społecznych inspektorów pracy, wśród których przyznano 16 wyróżnień, a 3 uhonorowano nagrodami głównymi. Wśród nagrodzonych jest także przedstawiciel OPZZ. Warto wspomnieć, że corocznie społeczni inspektorzy pracy działający z strukturach OPZZ są nagradzani i wyróżniani - w ubiegłym roku, aż 2 nagrody główne zdobyli SIP - owcy z OPZZ. 

Członkami Kapituły z rekomendacji OPZZ uczestniczącymi w tegorocznym posiedzeniu byli Renata Górna i Sebastian Koćwin.

(rg)