Główny Urząd Statystyczny ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica ta stanowić będzie podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. Według nowej tabeli prognozowana dalsza długość życia dla 60-latków wynosi 238,9 miesięcy (prawie 20 lat), a dla 65-latków wynosi 196,2 miesięcy (16 lat i 4 miesiące). Dla porównania według tabeli opublikowanej w 2021 r. prognozowana dalsza długość życia dla 60-latków wynosiła 247,7 miesięcy (20 lat i 6 miesięcy), a dla 65-latków wynosiła z kolei 204,3 miesięcy (17 lat).

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę obliczenia emerytury (kapitał emerytalny) przez średnie dalsze trwanie życia. Im średnie dalsze trwanie życia krótsze, tym lepiej dla osób przechodzących na emeryturę i odwrotnie – im dalsze trwanie życia dłuższe, tym gorzej, gdyż obliczone świadczenie emerytalne niższe.

W związku z pandemią i skalą zgonów osób starszych, jakie miały miejsce w 2021 r., ogłoszona przez GUS tablica wskazuje na skrócenie się średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Sytuacja jest korzystna dla osób, które zgłoszą wnioski o emeryturę w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. Podobna, korzystna dla osób przechodzących na emeryturę sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. W przyszłych latach będziemy jednak obserwowali duży wzrost średniego dalszego trwania życia. Jeżeli nie nastąpią zmiany systemowe, to pandemia odbije się negatywnie na wysokości emerytur osób, które rozpoczną pobieranie świadczeń za kilka lat.


POBIERZ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

KD