W dniu dzisiejszym tj. 1 marca 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID – 19 wobec pracowników ochrony zdrowia.

Rozporządzenie o którym mowa tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491 ze zm.), pomimo jego ponad dwumiesięcznego vacatio legis wciąż wzbudza w środowisku zawodowym pracowników i pracodawców wiele wątpliwości, odnośnie praktycznego stosowania przepisów, szczególnie zakresu podmiotowego czyli jednoznaczności kogo faktycznie niniejsza regulacja obejmuje. Rozporządzenie jest bardzo lakoniczne, wskazuje jedynie kto podlega obowiązkowym szczepieniom i w jakim terminie należy się zaszczepić. Nie ma także jasności, jak przepisy egzekwować. 

Jako OPZZ pisaliśmy o tym już w styczniu br., zwracając się także do Ministra Zdrowia o czytelną i jednoznaczną interpretację regulacji (Szczepienia w ochronie zdrowia pod lupą OPZZ | OPZZ) - do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi na piśmie. W temacie, na wniosek strony społecznej, tym odbyły się także 2 posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS (24 stycznia i 22 lutego br.), mające rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wdrażaniem przepisów. Niestety, dyskusja w ramach RDS nie przyniosła jednoznacznych odpowiedzi na nasze pytania, a jedynym oficjalnym komentarzem jak stosować przepisy jest komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 lutego br. (komunikat MZ - poniżej). 

W odpowiedzi na tak prowadzony dialog strona pracowników i strona pracodawców w 28 lutego 2022 r. przyjęła Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie oceny praktycznego wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego obowiązek szczepień przeciw COVID– 19 wśród pracowników ochrony zdrowia (pełny tekst stanowiska – poniżej). Zwracamy w nim szczególnie uwagę na to, aby Minister Zdrowia niezwłocznie wprowadził nowelizację rozporządzenia, która będzie jednoznaczna w interpretacji prawnej dla pracodawców i pracowników.

W posiedzeniu doraźnego Zespołu OPZZ reprezentują członkowie OPZZ: Urszula Michalska i Renata Górna.

Stanowisko doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Rozporządzenie MZ ws. obowiązkowych szczepień w OZ 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień w OZ 

(rg)

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ