Partnerzy projektu:

- AUSTRIA: BILDUNGSINITIATIVE INA

- DENMARK: FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F)

- DENMARK: KØGE BUSINESS COLLEGE (KBC)

- GERMANY: INDUSTRIEGEWERKSCHAFT BAUEN-AGRAR-UMWELT (IG BAU)

- EUROPEAN MIGRANT WORKERS UNION (EMWU)

POLAND: ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA (ZZPR)

- POLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW MIGRACYJNYCH (PSPM)

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA (ZZPR) należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Projekt ze strony ZZPR realizuje Pan Grzegorz Wysocki, Przewodniczący Zarządu Głównego ZZPR w RP.

cel projektu:

Wsparcie pracowników rolnictwa, w tym również pracowników sezonowych i migrantów w prostym dostępie do informacji o ich warunkach pracy. Innowacyjny charakter projektu dotyczy podejścia pedagogicznego również do osób z tej grupy zawodowej, którzy mają problem z czytaniem tekstów.

Partnerzy stawiają sobie przez to za cel zmniejszenie rozbieżności między kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w rolnictwie, a oczekiwaniami nowoczesnego rynku pracy.

Projekt polega na rozwijaniu kwalifikacji zawodowych pracowników sektora rolnego. W oparciu o doświadczenie oraz analizę potrzeb w ramach projektu zostanie stworzona aplikacja wspierająca pracowników w doskonaleniu ich kompetencji w zakresie prawa pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Sposób opracowanie aplikacji (duża wizualizacja) pozwoli na zwiększenie kompetencji cyfrowych również osobom z problemami w czytaniu i pisaniu.

Najważniejsze informacje na temat projektu:

  • Projekt dotyczy sektora rolnego
  • Projekt koncentruje się na pogłębianiu kompetencji cyfrowych pracowników
  • Projekt rozpoczął się w ostatnim kwartale 2017 roku i będzie realizowany do końca 2019 roku.
  • Rezultatem projektu będą nowe metody kształcenia zawodowego.

MATERIAŁY DO POBRANIA: 

PREZENTACJA

www.agriworker.eu/pl/agriworker/polska 
 


W dniach 11-13 marca 2019 w Berlinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Grzegorz Wysocki, Przewodniczący Zarządu Głównego ZZPR i Julia Studniarz, specjalista ds. projektów UE w OPZZ. Ustalono ostateczną wersję aplikacji mobilnej - rezultatu projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 19-20 września 2019 w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt pt. "Migracja zarobkowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Ukraina-Litwa-Niemcy–Białoruś- Rumunia- Mołdawia -Bułgaria-Polska".

Pierwszego dnia zaprezentowano aplikację Agriworker.eu w celu jej popularyzacji wśród organizacji zajmujących się pracownikami migrującymi z z Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiono założenia, cele projektu oraz partnerów. 

Drugiego dnia omówiono sytuację pracowników migracyjnych w poszczególnych branżach oraz inicjatywy europejskie i regionalne. Zadania KRUS w ubezpieczeniu pracowników migracyjnych oraz prawo do emerytury w Polsce omówiła przedstawicielka tej instytucji. Z kolei międzynarodową współpracę a ochronę społeczną pracowników migrujących i umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy  SOKA-BAU i ZUS omówiła Dana Schäfer z SOKA-BAU.

Wśród prelegentów byli m.in.:

Agata Żuraw/PSPM 

Alicja Rzeczkowska/PSPM

Katharina Varelmann/IG BAU

Janina Matuiziene/ LPSK

Svetlana Samosud/FPSU

Dana Schäfer/SOKA-BAU

Krzysztof Getka/Fundacja F.Eberta

Grzegorz Wysocki/ZZPR

Thomas Hentschel/PECO

Oleg Borisov/PROFBUDUD

Siarhei Antusevich/BCDTU