Applicant organisation: Confederación Española de Policía 

Co-Applicants:

Sindicato independiente de policía de Andalucía

Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Associate Organisations:

GSUPOIP NEZAVISNOST

Rīgas uzņēmēju biedrība

SNPPC (Romania)

Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (Portugal)


El objetivo principal del proyecto es fomentar la actividad de los jóvenes trabajadores en diferentes formas de participación laboral en el sector público en siete países europeos en el período de 19 meses. El logro de este objetivo será posible gracias a la realización de las tareas dedicadas a motivar y  concienciar a los trabajadores jóvenes para que sean más activos y efectivos en el ámbito de la participación.

El proyecto se basa en la consulta, participación e implicación de los trabajadores y empresarios basando en las siguientes acciones: - Fase analítica - profunda análisis del estado actual y de los cambios necesarios en los países participantes en el ámbito de la participación de los trabajadores jóvenes - Coaching –centrado en mejorar la implicación de los empleados jóvenes y los empleadores en diferentes formas de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones - Elaboración de la publicación “The role of coaching in effective implementation of EU law in the field of worker participation and immersion of young employees in decision-making processes” -  Aplicación móvil–elaboración de la herramienta de autoaprendizaje para los trabajadores (adaptada a las necesidades de las personas discapacitadas) - Mejoramiento de los conocimientos y de la conciencia de los trabajadores - seminarios locales en los países participantes -  Conferencia internacional de cierre: “Towards management that supports young workers’ participation in decision-making”.

La implementación del proyecto se apoyará en el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre los trabajadores jóvenes del sector público y los empleadores a fin de aumentar la participación en el proceso de toma de decisiones, así como aumentar la conciencia sobre la Directiva de la UE (2002/14/ EC), revelar los obstáculos para ejercer los derechos de información, consulta y participación de los empleados en el sector público y encontrar soluciones innovadoras a las deficiencias observadas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie międzynarodowe Malaga (Hiszpania) 7 i 8 maja 2019.

7-8.05.2019 w hiszpańskiej Maladze miało miejsce zawiązanie grupy projektowej, której celem jest aktywizacja i wzrost wpływu młodych działaczy związkowych na ustawodawstwo na poziomie krajowym oraz UE, a także politykę kadrowo-płacową w ramach pracodawcy. W takim projekcie nie mogło zabraknąć reprezentantów OPZZ - Mateusz Nabiałczyk (przewodniczący ZZG w Polsce przy KWK "Knurów-Szczygłowice") wraz z Wojciechem Stelmasiakiem (v-ce przewodniczący Komisji Młodych OPZZ) podzielili się doświadczeniami na arenie krajowej, by następnie opracować harmonogram prac w zespole składającym się również z Hiszpanów, Portugalczyków, Serbów, Łotyszy, Rumunów oraz Litwinów. Warto podkreślić, iż jednym z ekspertów współkoordynujacych projekt został wybrany Marcin Dylowicz.

Proces badawczy zwieńczony zostanie podsumowaniem w Krakowie, a następnie zespół ustali zakres podjętych środków i przystąpi do ich realizacji. Cel jest prosty - młode pokolenia muszą mieć świadomość bezpieczeństwa i korzyści płynących z organizowania się w ramach struktur związkowych poprzez realny wpływ na warunki i rynek pracy.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie międzynarodowe Kraków 26 – 27 wrzesień 2019

W dniach 26 i 27.09.2019 w Krakowie odbyło się drugie spotkanie projektu. Z ramienia OPZZ udział wzięli członkowie prezydium Komisji Młodych OPZZ Marcin Dylowicz i Wojciech Stelmasiak. Podczas rozmów przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych i płynące z nich wnioski. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat dobrych praktyk stosowanych we własnych branżach, które pozwalają angażować młodych pracowników do działalności związkowej. Ekspert prowadzący, Dominik Owczarek w swoim wystąpieniu opisał cechy poszczególnych pokoleń oraz ich oczekiwania co ma ułatwić sfinalizowanie ankiet oraz stworzenie podsumowania w formie raportu, który każdy kraj przedstawi na konferencji zamykającej projekt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie i wypełnianie ankiety skierowanej do młodych pracowników (<35 l.). Ankieta została przygotowana w ramach realizowanego projektu „Capacitados y efectivos - el fortalecimiento de la participación de los jóvenes empleados en los órganos de representación de los trabajadores y en los procesos decisorios” nr VS/2019/0038.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1kVFA976Pwe8QUoURf...