W dn. 20 - 22 marca 2019 r. (przyjazd 19 marca) w Palermo / Włochy odbędzie się szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Myślenie strategiczne w związkach zawodowych.”

Kontekst:

Dzisiejszy świat wymaga zdolności do szybkiego działania i oceny wszelkiego rodzaju interakcji między różnymi czynnikami. Konieczne jest zwiększenie umiejętności analitycznych i opracowanie strategii na wszystkich poziomach. Sposób myślenia zorientowany na projekty, krytyczny, otwarty i strategiczny to metoda, której należy się nauczyć i rozwijać na poziomie europejskim w celu określenia przyszłych strategii na rzecz skutecznego i nowoczesnego związku zawodowego.

Cele szkolenia:

  • Poznanie metodologii strategicznego myślenia w środowisku związkowym;
  • Zwiększenie zdolności analitycznych;
  • Praktykowanie prognozowania z wykorzystaniem metod skanowania horyzontów i scenariuszy;
  • Poznanie ram planowania strategii.

Języki robocze: angielski, włoski, hiszpański

Więcej informacji na temat szkolenia udzieli Kol. Dominika Pyzowska (pyzowska@opzz.org.pl).