Więcej demokracji zamiast rasizmu w miejscu pracy

Warsztaty z przedstawiciel(k)ami zakładów pracy / związków zawodowych z krajów UE

26/27 lutego 2019 r. w Berlinie

Partie i ugrupowania prawicowe i prawicowo-populistyczne starają się uzyskać wpływ wzwiązkach zawodowych i zakładach pracy. Jest to stosunkowo nowe zjawisko dla rad zakładowych, pracowniczych i mężów zaufania. Dotyczy to nie tylko Niemiec, ale także wielu innych państw członkowskich UE. Ugrupowania prawicowe i prawicowo-populistyczne konfrontują załogi z ideologią antydemokratyczną, rasistowską, antysemicką i ksenofobiczną. Przedstawiciele interesów pracowników na poziomie zakładowym muszą znaleźć odpowiednie strategie przeciwdziałaniu takim działaniom i ideologiom.

Taki jest cel warsztatów organizowanych przez Niemiecką Konfederację Związków Zawodowych (DGB): Należy umożliwić wymianę doświadczeń w zakresie radzenia sobie z ugrupowaniami prawicowymi i prawicowo-populistycznymi na poziomie zakładowym w celu opracowania strategii działań na rzecz wzmocnienia postaw związkowych/solidarnych w zakładach pracy.

Spotkanie z przedstawiciel(k)ami związków zawodowych z innych państw członkowskich UE ma na celu poszerzenie wymiany doświadczeń oraz wzmocnienie solidaryzmu w Europie.

Uczestnicy i uczestniczki: 30 osób z rad zakładowych i pracowniczych, mężowie zaufania z zakładów pracy i administracji z organizacji członkowskich oraz związkowcy z zakładów pracy z innych państw członkowskich UE (w tym Polski (zapewnione zostanie tłumaczenie), Szwecji, Belgii, Anglii, Belgii, Francji, Włoch i Węgier). Będą to warsztaty zamknięte. Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w tematyce warsztatów.