Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozyskało środki na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. Wiedza i edukacja kluczem do sprawnego dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w dobie pandemii COVID-19, nr projektu: POWR.02.20.00-00-0032/20

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 31.03.2021 r.

Celem projektu jest zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez pogłębienie wiedzy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, wzmożone działania informacyjno-konsultacyjne i edukacyjne w zakresie przepisów tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową, która w sposób szczególny ma wspierać pracowników i pracodawców w walce z problemami, powstałymi wskutek epidemii i radzeniem sobie w nowej rzeczywistości. Działania te są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy (informowanie) oraz mają charakter interakcji (dialog). Przedmiotem prowadzonych konsultacji są przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, ich interpretacja oraz praktyczne zastosowanie na poziomie zakładów pracy.

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ, którzy poprzez proponowane w projekcie działania będą mieli dostęp do fachowej, eksperckiej wiedzy z zakresu przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Planowane działania:

 • Otworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,
 • Organizacja 8 webinariów moderowanych przez dwóch ekspertów (eksperta związkowego oraz trenera zewnętrznego), które będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych,
 • Rekomendacje opracowane na podstawie zrealizowanych działań - analiza aktywności, wyciągniecie wniosków i rekomendacji (styczeń – marzec 2021 r.)

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.


Podsumowaniem działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz zrealizowanych webinariów jest poradnik, który zawiera szczegółową, pogłębioną analizę z udzielonych porad w punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz z przeprowadzonych webinariów. Eksperci wyciągnęli wnioski oraz opracowali rekomendacje dla przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z obszaru problematyki projektu - a przede wszystkim rozumieniu, interpretacji, a także praktycznemu zastosowaniu zapisów tzw. Tarczy Antykryzysowej. 


Poradnik


W okresie 06 października 2020 - 31 stycznia 2021 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym wysoce wykwalifikowani eksperci udzielają porad z zakresu zapisów tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Do punktu zgłaszać się mogą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ.

Porady udzielane będą:

W lutym odbędą się dwa kolejne, a zarazem ostatnie webinaria w ramach projektu:

 • 16 lutego roku o godzinie 16.00 odbędzie się webinarium dotyczące „Sytuacji kobiet w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników, pracownic i związków zawodowych w Polsce". Webinarium moderowane będzie przez:- Ekspertkę związkową - Anetę Trojanowską- Ekspertkę zewnętrzną - Julię Kubisę
 • 23 lutego o godzinie 16.00 odbędzie się webinarium dotyczące „Prawa pracy w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce"
  Webinarium moderowane będzie przez:
  - Eksperta związkowego - Grzegorza Ilnickiego
  - Ekspertkę zewnętrzną - Adrianę Rozwadowską

26 stycznia 2021 r. o godzinie 16:00 odbędzie się webinarium pt. „Zdrowie w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce"

Webinarium moderowane będzie przez:

 • Eksperta związkowego - Urszulę Michalską
 • Ekspert zewnętrznego - Marię Liburę

22 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się webinarium pt: „Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce".

Webinarium moderowane będzie przez:

 • Eksperta zewnętrznego - Dominika Owczarka
 • Eksperta zewnętrznego - Magdalenę Biejat

8 grudnia 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium pt: „Pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce".

Webinarium moderowane będzie przez:

 • Eksperta związkowego - Karolinę Zioło-Pużuk
 • Ekspert zewnętrznego - Bartosza Chysia

2 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 odbędzie się webinarium pt: „Skuteczne komunikowanie się w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce"

Webinarium moderowane będzie przez:

 • Dariusza Goca
 • Joannę Radę23 listopada 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium pt: „Stres i niepewność w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce"

Webinarium moderowane będzie przez:

 • Magdalenę Kaszulanis
 • Jacka Santorskiego
 • Jarosława Szulskiego


W listopadzie odbędą się dwa webinaria, pierwsze zaplanowane jest dnia 16 listopada 2020 r. o godzinie 16:00.

Tytuł: „Cyfryzacja w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce"

Moderatorzy:

 • Dr Liwiusz Laska, adwokat, doktor nauk prawnych, LL.M., współtwórca prawa pracy, wykładowca, publicysta; w latach 2016- 2018 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy rekomendowany przez OPZZ
 • Jan J. Zygmnutowski, ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju; prezes zarządu think-tanku Instrat

W grudniu oraz styczniu zostanie zorganizowanych łącznie 6 webinariów.