Rada OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
realizuje projekt pn. „Centrum Wsparcia Cudzoziemców”

dofinansowany z Rezerwy Funduszu Pracy Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej"

Celem projektu jest bezpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce

Realizacja projektu: 10.2022 r. - 12.2023 r.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Punkty pomocowe - bezpłatne wsparcie cudzoziemców w bieżących sprawach związanych z życiem w Polsce
 • Kursy języka polskiego
 • Doradztwo indywidualne: prawne, psychologiczne, zawodowe, akulturacyjne
 • Szkolenia stacjonarne o następującej tematyce:
 • Filmy instruktażowe dot. spraw w urzędach i instytucjach w Polsce
 • najważniejsze przepisy prawne w Polsce dla cudzoziemców
 • funkcjonowanie w społeczeństwie polskim
 • poszukiwanie pracy w Polsce przez cudzoziemców
 • zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
 • różnice kulturowe w kontekście adaptacji cudzoziemców w Polsce
 • prawo pracy dla cudzoziemców

Dofinansowanie projektu: 1 006 158 PLN

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu: https://centrumintegracyjne.pl