undefined

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI W RAMACH PROJEKTU:

“More democracy not discrimination and racism at the workplace” VS/2020/0114

W związku z realizacją projektu realizowanego ze wsparciem Komisji Europejskiej, w ramach programu “More democracy not discrimination and racism at the workplace”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji międzynarodowej w dn. 13 grudnia 2021 (cały dzień) oraz 14 grudnia (pół dnia).

Liczba kabin: 3

Język źródłowy: polski. Tłumaczenie PL-DE (2 tłumaczy), PL-FR (2 tłumaczy), PL-EN (2 tłumaczy).

Miejsce wykonywania usługi: Warszawa, Kopernika 36/40

Wymagania formalne:

  • Termin składania ofert do 10.11.2021 r.
  • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi 12.11.2021 r.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
 Julia Jusińska, email: jusinska@opzz.org.pl, tel. 797 556 883