Projekt Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19   jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   PO WER  na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2022.01.01- 2023.06.30

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 439 000,00 zł

 

Celem projektu jest:

1.    Analiza skutków pandemii COVID-19 na lokalnych rynkach pracy w Polsce, w oparciu o dane zastane oraz opinie głównych interesariuszy;

2.    Analiza trybu i formy zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami strony pracowników określających: warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę;

3.    Analiza efektów wprowadzonych przez władze programów osłonowych dla firm w Tarczach antykryzysowych w kontekście lokalnych rynków pracy, w oparciu o dostępne dane zastane oraz opinie głównych interesariuszy z poziomu lokalnych rynków pracy;

4.    Przygotowanie raportu zawierającego: wnioski wynikające z seminariów oraz analizy dotyczące trybu i formy zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami strony pracowników w zakresie specjalnych trybów pracy i   funkcjonowania w praktyce rozwiązań legislacyjnych oraz rekomendacje dotyczące zwiększania odporności lokalnej gospodarki i rynków pracy w kontekście przyszłych kryzysów.

Grupę docelową naszego projektu stanowią:

·         Przedstawiciele Reprezentatywnych Związków Zawodowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych Instytucjach Dialogu Społecznego;

·         Przedstawiciele Organizacji Pracodawców Reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, w których zostały zawarte porozumienia dotyczące przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, itp.

 

Kontakt: projekt.covid@opzz.org.pl


Harmonogram realizacji seminariów: