W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego z ogromnymi problemami zmagają się setki przedsiębiorstw z sektora energochłonnego. O przetrwanie walczy m.in. Zakłady porcelany stołowej Lubiana S.A. OPZZ zwróciło się pomoc do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Biuro prasowe OPZZ 

Według informacji przesłanych w piśmie do przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego przez Ministra Rozwoju i Technologii jeszcze w tym roku ma ruszyć Program "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej", który ma wesprzeć przedsiębiorstwa prowadzące działalność energochłonną i działają w sektorach szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Wsparcie ma objąć także Zakłady porcelany stołowej Lubiana S.A, który walczy o przetrwanie - zgodnie z projektem Programu jeszcze w tym roku planuje się przeznaczyć na tę pomoc ponad 5 mld zł.

Środki finansowe mają służyć zapewnieniu płynności dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami obecnego kryzysu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami konkurencji na jednolitym rynku Unii Europejskiej.


Treść pisma Ministra Rozwoju i Technologii do przewodniczącego OPZZ ws. wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych TUTAJ